Šobrīd Daugavpilī

Domes sēdē apstiprināts Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības aģentūras 2019. gada publiskais pārskats Domes ziņas

147
Domes sēdē apstiprināts Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības aģentūras 2019. gada publiskais pārskats

11. jūnija Daugavpils pilsētas domes sēdē tika apstiprināts Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 2019. gada publiskais pārskats.

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, Aģentūrai katru gadu jāsagatavo publiskais pārskats par iepriekšējo darbības gadu. Publiskajā pārskatā ir ietverta svarīgākā informācija par Aģentūras 2019. gada finanšu resursiem un to izlietojumu, personālu, komunikāciju ar sabiedrību, vadības pilnveides pasākumi, kā arī 2019. gada darbības rezultātu apraksts un neliels ieskats plānotajos 2020. gada pasākumos.

 Aģentūras direktore Ilona Maksimčika uzsver, ka 2019. gads Aģentūrai ir bijis izaicinājumiem bagāts, ir izdevies īstenot nolikumā noteiktos mērķus, kā arī pilnveidot Aģentūras pakalpojumu klāstu. Aģentūra 2019. gadā turpināja īstenot aktivitātes, kas laika gaitā ieņēmušas stabilu vietu Daugavpils tūrisma nozarē, kā arī veiksmīgi uzsāka vairākas iniciatīvas tūrisma jomā. Aģentūra piedāvāja aktivitātes ļoti plašam interesentu lokam - sākot ar motivējošiem pasākumiem pilsētas tūrisma nozares pārstāvjiem, līdz izzinošiem, atraktīviem un izklaidējošiem starptautiskiem pasākumiem gan tūristiem, gan pilsētas iedzīvotājiem.

Lai veicinātu Daugavpils pilsētas kā daudzveidīga tūrisma galamērķa atpazīstamību, tika īstenotas dažāda veida mārketinga aktivitātes gan sociālajos tīklos, gan masu saziņas līdzekļos, kā arī organizēti pasākumi Daugavpilī, Daugavpils cietoksnī un ekspozīcijā “Šmakovkas muzejs”. Ar vērienu izskanēja 5. starptautiskais kara vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls “Dinaburg-1812”, kas pulcēja vairāk kā 16 000 skatītāju ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņvalstīm. Tika atbalstīts Aģentūras iesniegtais projekts Latgales kultūras programmā, kam pateicoties tika izveidots video tūrisma maršrutam “Šmakovkas ceļš Latgalē”.  Jāatzīmē arī Šmakovkas muzeja veiksmīga darbība pārskata gadā, ekspozīcijas apmeklējums ir palielinājies par 24%.

 Aģentūra ar savu aktīvo un mērķtiecīgo darbu 2019. gadā veicināja Daugavpils pilsētas kā daudzveidīga tūrisma galamērķa attīstību un atpazīstamību, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un tūrisma pakalpojumu klāsta pilnveidošanu.

Savukārt 2020. gadā  Aģentūra plāno turpināt realizēt vidējā termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus un īstenot noteiktos darbības virzienus un plānotos pasākumus, tomēr ņemot vērā 2020. gada martā valstī ieviesto ārkārtas stāvokli un ar koronavīrusa izplatību saistītos ierobežojumus, kas ievērojami ietekmē un turpinās ietekmēt tūrisma nozari un ekonomisko attīstību valstī un pasaulē, tai skaitā arī Aģentūras darbību un sasniedzamos rezultātus.

Nav paredzams, kā situācija attīstīsies nākotnē, tomēr Aģentūras prioritātes arī turpmāk būs tūrisma nozares attīstība Daugavpils pilsētā, Daugavpils pilsētas kā daudzveidīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana gan Latvijā, gan arī ārpus tās, lai sekmētu ārzemju tūristu skaita pieaugumu. 2020. gadā Aģentūra plāno izvērst plašākas mārketinga kampaņas Baltijas valstu tirgos, lai piesaistītu vairāk individuālo un grupu tūristu no kaimiņvalstīm.

Ar Aģentūras 2019. gada publisko pārskatu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra.

agentura@daugavpils.lv