Šobrīd Daugavpilī

Domes komitejās izskatīts jautājums par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības aģentūras 2019. gadā paveikto un darba plānu 2020. gadam Domes ziņas

381
Domes komitejās izskatīts jautājums par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības aģentūras 2019. gadā paveikto un darba plānu 2020. gadam

20. februārī Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejās tika skatīts jautājums par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras 2019. gada darba plāna izpildi un darba plānu 2020. gadam.

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, Aģentūrai katru gadu jāapstiprina darba plāns kārtējam gadam un jāsniedz atskaite par iepriekšējā gadā paveikto.

Aģentūras direktore I.Maksimčika informēja deputātus un klātesošos par Aģentūras struktūrvienību darbu 2019. gadā. Aģentūras struktūrā ietilpst trīs struktūrvienības – Daugavpils Tūrisma informācijas centrs,  Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs un ekspozīcija “Šmakovkas muzejs”.

Kopumā 2019. gadā Aģentūras iestādēs tika apkalpoti 92 516 apmeklētāji no Latvijas un ārvalstīm, kas ir par 6% vairāk nekā 2018. gadā. 74%  no tiem bija iekšzemes ceļotāji un 26% bija ārvalstu tūristi no 61 valsts. Visbiežāk Aģentūras iestādēs pagājušajā gadā iegriezās tūristi no tādām valstīm, kā Latvija, Lietuva, Krievija, Vācija, Baltkrievija, Polija, Igaunija un Nīderlandes. Tomēr tika arī reģistrēti apmeklētāji no tādām tālām valstīm kā Japāna, Indija, Meksika, Ķīna, Dienvidkoreja, Portugāle, Ēģipte, Nigērija, Argentīna, Brazīlija u.c.

Pagājušajā gadā Aģentūra izdeva desmit dažāda veida tūrisma informatīvos materiālus par Daugavpils pilsētu sešās valodās – latviešu, krievu, angļu, lietuviešu, poļu un vācu. Informatīvie materiāli tika izplatīti gan Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tūrisma informācijas centros, kā arī starptautiskajās tūrisma izstādēs, dažādos citos starptautiskos pasākumos un pie sadarbības partneriem vairāk kā 18 dažādās valstīs.

   Kopumā 2019. gadā Aģentūra organizēja 11 dažādus nozares un kultūras pasākumus, tādus kā Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums Daugavpils cietoksnī, Muzeju nakts pasākumi Šmakovkas muzejā un Daugavpils cietoksnī, 5. starptautiskais rekonstrukcijas festivāls “Dinaburg 1812”, pasākums “Šmakovkas muzejam 3!”, 2. starptautiskā tūrisma kontaktbirža “Daugavpils – nesteidzies, atpūties baudi”, ko apmeklēja vairāk kā 50 tūrisma aģentūru pārstāvji no 6 valstīm, Eiropas kultūras mantojuma dienas Daugavpils cietoksnī, kvests cietoksnī un Šmakovkas muzejā u.c. Kopumā 2019. gadā Aģentūras pasākumos piedalījās vairāk kā 20 000 apmeklētāju.

Liela uzmanība tika pievērsta ar tūrismu saistītas informācijas nodošanai un līdz ar to arī darbam interneta vidē un sociālajos tīklos, tā 2019. gadā Daugavpils pilsētas un novada galvenās tūrisma vietnes www.visitdaugavpils.lv lietotāju skaits pieauga par 48% un sastādīja vairāk kā 242 000 lietotāju. Savukārt lapas skatījumu skaits sastādīja 758 552 skatījumus. Savukārt sociālajos tīklos (Facebook, instagram, twitter, draugiem.lv) Aģentūras administrēto lapu sekotāju skaits palielinājās par 22%.

2020. gadā Aģentūra plāno turpināt popularizēt Daugavpils pilsētu kā daudzveidīgu tūrisma galamērķi, kurā var atpūsties vairākas dienas. Tiek plānoti dažāda veida mārketinga pasākumi – raksti presē, interneta portālos Latvijā un ārvalstīs, žurnālistu, blogeru un tūrisma aģentūru pārstāvju vizītes, dažādi pasākumi Šmakovkas muzejā un Daugavpils cietoksnī, kā arī dažādu tūrisma informatīvo materiālu izdošana un dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos, kā arī jaunu tūrisma informatīvo stendu uzstādīšana pilsētā. Tūristu ērtībai plānots šogad arī papildināt visitdaugavpils.lv vietni ar lietuviešu, vācu un poļu valodām.

            Daugavpils tūrisma informācijas centrā ir aicināti iegriezties arī Daugavpils iedzīvotāji, kuri plāno doties ceļojumos pa Baltijas valstīm. Te iespējams saņemt bezmaksas tūrisma informatīvos materiālus par citiem Latvijas novadiem un kaimiņvalstīm, kā arī iegādāties suvenīrus.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra.

agentura@daugavpils.lv