Šobrīd Daugavpilī

Domē viesojās Erasmus+ projekta dalībnieki Pašvaldības ziņas

782
Domē viesojās Erasmus+ projekta dalībnieki

9. septembrī Daugavpils pilsētas domi apmeklēja ES Erasmus+ programmas (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekta „Voneinander lernen-Zukunft bauen”/ „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” dalībnieki.

Starptautiskā tikšanās projekta ietvaros norisinās Daugavpilī no 8.līdz 11.septembrim, to organizē un koordinē Daugavpils 15.vidusskola. Mūsu pilsētā šajās dienās viesojas 11 pedagogi no četrām partnervalstīm: Čehijas, Itālijas, Grieķijas un  Vācijas. Tikšanās mērķis ir kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam, kurās iekļauta iepazīšanās ar partnervalstu skolu izglītības sistēmu, kā arī meistarklases, sadarbība ar reģionāliem uzņēmumiem, uzņēmumu apmeklējumi, piedalīšanās darba procesā u.c. aktivitātes.

Viesojoties Domē, projekta dalībnieki ieguva informāciju par biznesa un uzņēmējdarbības iespējām pilsētā, kā arī par to, kā pašvaldībā atbalsta jaunos uzņēmējus un jauniešus ideju ģenerēšanā un īstenošanā.

Viesus uzrunāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs. Viņš uzsvēra pedagogu svarīgo lomu jauniešu izglītošanā, prasmju un talantu attīstīšanā un personības veidošanā, kā arī to, cik lietderīga ir iespēja izkopt profesionālās pedagoģiskās prasmes,  balstoties uz kolēģu pieredzi starptautiskajā līmenī.

Vizītes turpinājumā delegācijas dalībnieki devās uz Daugavpils Cietoksni un Marka Rotko mākslas centru, kā arī apmeklēja Biznesa inkubatoru.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa