Šobrīd Daugavpilī

Erasmus programmas projekta ietvaros Daugavpilī viesojās delegācija no Turcijas Pašvaldības ziņas

473
Erasmus programmas projekta ietvaros Daugavpilī viesojās delegācija no Turcijas

2. decembrī Daugavpils pilsētas domi apmeklēja delegācija no Turcijas. Viesus uzņēma Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs, kā arī Domes deputāti Līvija Jankovska un Mečislavs Truskovskis.

Erasmus programmas projekta "Izglītība. Drošība. Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietvaros Daugavpili apmeklēja viesi no Amasjas (Amasya) pilsētas Turcijā. Projekta mērķis ir iepazīties ar izglītības sistēmu, policijas lomu un vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Delegācijas dalībnieki jau paguva iepazīties ar Daugavpils Pašvaldības policijas un Izglītības pārvaldes darbību, izpētīja, kā darbojas pašvaldības sociālā nozare, kā arī apmeklēja pilsētas ievērojamākos tūrisma un kultūras objektus.

Domes priekšsēdētaja 1. vietnieks Aleksejs Vasiļjevs, uzrunājot viesus,  pauda prieku, ka mūsu valstu sadarbība un internacionālā komunikācija veiksmīgi turpinās, neraugoties nedz uz attālo ģeogrāfisko izvietojumu, nedz uz visām grūtībām, ar ko šobrīd jāsaskaras sabiedrībai. Šo starpkultūru dialogu veicina līdzīga pieredze, dzīvojot multietniskā un multireliģiskā vidē, kas ir raksturīga gan Daugavpilij, gan Turcijai.

Turcijas delegācijas pārstāvji, savukārt, pateicās pilsētai un Daugavpils Medicīnas koledžai par ilggadēju atbalstu dažādu projektu īstenošanā un ļoti atzinīgi novērtēja Daugavpils devumu šajā jomā, uzsverot, ka mūsu pilsēta viņu valstī ir viens no pazīstamākiem un uzticamākiem sadarbības partneriem Latvijā, un īpaši labvēlīgs faktors ir vietējo organizāciju spēja produktīvi sadarboties gan savā starpā, gan ar ārzemju partneriem.

Tikšanās noslēgumā puses pauda apņēmību turpināt sadarbību, kas ilgst jau vairāk kā 15 gadus.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa