Šobrīd Daugavpilī

Dokumentus veselības aprūpes izdevumu kompensācijai jāiesniedz Sociālajā dienestā līdz 15. decembrim Pašvaldības ziņas

518
Dokumentus veselības aprūpes izdevumu kompensācijai jāiesniedz Sociālajā dienestā līdz 15. decembrim

Sociālais dienests atgādina, ka, lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu/atbalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus, kas pamato nepieciešamo veselības aprūpi (norīkojumus, receptes  utml., kas satur pieprasītāja personas kodu).  Gadījumā, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, pabalsta pieprasītājs iesniedz izdevumu apliecinošus dokumentus (čekus, rēķinus utml., kas satur pieprasītāja personas kodu).  Minētos dokumentus lūdzam iesniegt Sociālajā dienestā līdz 2021.g. 15.decembrim.  

Uzmanību! Aicinājums attiecas uz tiem Sociālā dienesta klientiem, kuriem  ir derīgi statusi  un kuri nav izņēmuši pilnā apmērā kompensācijas par veselības aprūpi  summu atlikumus par 2021. kalendāro  gadu.

Informāciju sagatavoja 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”

sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.