Šobrīd Daugavpilī

Divi Satversmes tiesas tiesneši atzina par neatbilstošu LR Satversmei likumdevēja uzdevumu Daugavpils pašvaldībai finansēt pieminekļu demontāžu Pašvaldības ziņas

1116
Divi Satversmes tiesas tiesneši atzina par neatbilstošu LR Satversmei likumdevēja uzdevumu Daugavpils pašvaldībai finansēt pieminekļu demontāžu

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2024. gada 5. februārī tika publicētas Satversmes tiesnešu Jāņa Neimaņa un Gunāra Kusiņa atsevišķās domas par spriedumu lietā Nr.2022-41-01 (“Par likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 4. panta otrās daļas, 5. panta otrās un piektās daļas un 8. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam”). Ar šo likumu pašvaldībām tika noteikts pienākums demontēt un līdzfinansēt padomju režīmu slavinošu objektu demontāžu.
Jautājums par pieminekļu nojaukšanu īpaši aktualizējās pēc Krievijas sāktā kara pret Ukrainu. Valdības apstiprinātajā sarakstā bija iekļauti divi demontējami objekti, kas atradās Daugavpilī - Sarkanās armijas karavīriem Slavas skvērā un piemineklis Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem.
Daugavpils pilsētas dome 2022. gada 27. septembrī iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā, paužot viedokli, ka Daugavpils pašvaldība 1992. gadā demontējusi tos padomju laikā uzstādītos pieminekļus, kam nav mākslinieciskas vērtības un kas atspoguļo padomju laiku ideoloģiju. Citi objekti esot labā tehniskā stāvoklī un kopš neatkarības atjaunošanas ir kopti un viens pat atjaunots, un tie neslavinot padomju režīmu, bet esot veltīti karā kritušo piemiņai.

Daugavpils pilsētas pašvaldība uzskatīja, ka Likuma 4. panta otrā daļa, 5. panta otrā un piektā daļa, kā arī 8. panta pirmā daļa neatbilst LR Satversmes 1. un 101. pantam.

Izskatot pieteikumu, Satversmes tiesa ar 2023. gada 7. decembra spriedumu atzina apstrīdētās Likuma normas par atbilstošām LR Satversmes 1. un 101. pantam, savukārt divi (no septiņiem) tiesneši nepiekrita vairākiem spriedumā izklāstītiem secinājumiem, izsakot pārliecību, ka Likuma 8. panta pirmā daļa pārkāpj finansējuma sasaistes un pašvaldības principu un uzskata, ka Satversmes tiesai bija jāatzīst Likuma 8. panta pirmā daļa par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža (prasība par objektu demontāžas finansēšanu vienādā apmērā no valsts un tās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgais objekts atrodas, budžeta līdzekļiem).

Ar pilnu LR Satversmes tiesnešu domu izklāstu ir iespējams iepazīties šeit un šeit.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Juridiskais departaments

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!