Šobrīd Daugavpilī

Deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt pilsētas sabiedriskās organizācijas Pašvaldības ziņas

1144
Deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt pilsētas sabiedriskās organizācijas

11. jūnijā Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils Domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda pilsētas sabiedriskajām organizācijām.

Līdz 1. februārim sabiedriskajām organizācijām Domē bija jāiesniedz savi pieteikumi finansējuma saņemšanai. Komisija ir izvērtējusi sabiedrisko organizāciju pieteikumus un pieņēmusi lēmumu par līdzekļu piešķiršanu dažādām sabiedrisko organizāciju aktivitātēm- grāmatu izdošanai, sporta un kultūras pasākumu rīkošanai, kultūras vērtību saglabāšanai, amatniecībai, novadpētniecībai, dažādām sociālām akcijām un pasākumiem, veselības veicināšanai.

Kopumā atbalstītas ir 133 organizāciju aktivitātes. Jāpiebilst, ka visām sabiedriskajām organizācijām, kas saņēmušas Domes finansējumu ik gadu ir jāiesniedz atskaites par izlietoto naudu.

Atbalstītās sabiedriskās organizācijas ( pielikums 1)

Atbalstītās sabiedriskās organizācijas (pielikums 2)

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.