Šobrīd Daugavpilī

Deputāti apstiprināja 2021. gada pašvaldības budžetu Domes ziņas

375

Daugavpils pašvaldības 2021. gada budžeta izstrādes darba grupa ir pabeigusi darbu un budžeta projekts tika piedāvāts izskatīšanai Domes deputātiem. 26. janvārī ārkārtas Finanšu komitejas sēdē deputāti sāka skatīt budžeta projektu, bet ārkārtas Domes sēdē 27. janvārī budžets tiks apstiprināts.

2021. gada Daugavpils pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir 97 889 746 eiro apmērā, izdevumi 123 439 822 eiro apmērā. Budžeta ieņēmumu daļa samazinās par 2,6 miljoni eiro, budžeta izdevumu daļā samazinājums ir miljons eiro.

Budžeta izdevumu struktūrā galvenās nozares ir izglītība, ekonomiskā darbība, sociālā joma, pilsētas teritorijas uzturēšana. Ir paredzēti līdzekļi arī investīcijas projektiem.

Daugavpils Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs par pieņemto budžetu: “Šodien domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma 2021. gada budžetu. Šogad, tāpat kā iepriekš, pašvaldība turpinās pakāpeniski sakārtot pilsētas saimniecību un uzlabot dzīves vidi mūsu pilsētas iedzīvotājiem.

- Turpināsies publisko teritoriju (pagalmu) remonta un labiekārtošanas programma.

- Tiks veikta satiksmes organizācijas uzlabošana un pilsētas ielu remonts, kā arī daļēja grants ielu asfaltēšana. Tai skaitā ir plānota Brjanskas ielas posmā no Lielā līdz Sēlijas ielai, Baznīcas ielas no Liginišķu līdz Staburaga ielai, Līksnas ielas no Ormaņu līdz Līksnas ielai 1, Miera ielas no Grodņas līdz Smilšu ielai, Skolas-Pieneņu-Staru ielas, Sloku un Liepu ielas no Siguldas līdz Silikātu ielai, Darba un Aizpilsētas ielas no Smilšu līdz Miera ielai, Bauskas ielas no Jelgavas līdz Tukuma ielai, un Grodņas ielas posmā no Siguldas līdz Strādnieku ielai rekonstrukcija.

- Tiks izremontēts un labiekārtots Vienības skvērs pilsētas centrā, kā arī Zeļinska skvērs Ķīmiķu mikrorajonā.

- 2. preču ielā 17 un Ziemeļu ielā 8 tiks uzbūvēti jauni bērnu rotaļu un sporta laukumi. Turpināsim aprīkojuma uzstādīšanu un nomaiņu pilsētas bērnu rotaļu un sporta laukumos.

- Pilsētas centrā  uzbūvēs jaunu 3x3 basketbola laukumu.

- Būs nojaukta avārijas stāvoklī esošā ēka 18. novembra ielā 43, un tās vietā  plānota jaunas daudzdzīvokļu mājas jaunajām ģimenēm un speciālistiem būvniecība.

- Šogad jaunie speciālisti saņems aptuveni 30 dzīvokļus daudzdzīvokļu mājā Gaismas ielā 7.

- Pilsētas pludmaļu labiekārtošana ar pandusa ierīkošanu invalīdiem centrālajā pludmalē Stropos.

- Ieplānoti līdzekļi futbola stadiona celtniecības pabeigšanai Esplanādē.

- Būs uzsākta mākslīgā sniega trases izveides projekta īstenošana slēpošanas trasē Stropos.

 - Finansējums dažāda veida pabalstu izmaksai iedzīvotājiem (trūcīgiem un maznodrošinātiem) salīdzinājumā ar 2020. gadu palielinājies par vairāk nekā 350 000 €.

- Paredzēti līdzekļi jauna magnētiskās rezonanses aparāta iegādei reģionālajai slimnīcai.

- Reģionālās slimnīcas darbinieki šogad no pašvaldības saņems apdrošināšanas polises.

Protams, tā ir tikai neliela daļa no darbiem un projektiem, kurus pašvaldība šogad īstenos mūsu pilsētas teritorijā. Liels paldies visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem par paveikto darbu, īpašs paldies Finanšu nodaļas vadītājai un darbiniekiem!”

 

 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.