Daugavpils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs aicina uzlabot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu Pašvaldības ziņas

760
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs aicina uzlabot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš ir nosūtījis vēstuli Latvijas Republikas ministru prezidentei Evikai Siliņai, Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī Latgales plānošanas reģionam, aicinot pilnveidot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu.

Pašreiz esošā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma, kā norāda A. Elksniņš, nerada pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei. Ieņēmumu disproporcija starp pašvaldībām veicina neapmierinātību gan saņēmēju, gan maksātāju vidū. Tādēļ ir nepieciešams pilnveidot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, pārskatot pašvaldību ieņēmumus, izdevumus raksturojošos kritērijus un to vērtības.

Elksniņš uzsver arī nepieciešamību palielināt valsts līdzdalību pašvaldību finanšu izlīdzināšanā, lai mazinātu nelabvēlīgās atšķirības starp teritorijām. Šādi pasākumi būtu svarīgi, lai nodrošinātu katrai pašvaldībai pietiekamus finanšu resursus savu funkciju izpildei, ievērojot vietējo varu principus un pašvaldību autonomo kompetenci.

Šajā kontekstā Elksniņš ierosina arī pārskatīt esošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, lai stiprinātu katras pašvaldības motivāciju savu finanšu resursu veidošanā un nodrošinātu adekvātus ieņēmumus pašvaldībām, kas rada darba vietas reģionos ar zemāku darba samaksu.

Vēstule akcentē arī vajadzību pēc valsts investīciju programmas reģionālā līmeņa projektiem, kas skar vairākas pašvaldības, nodrošinot atbilstošu finansējumu un atbalstu.

Elksniņš pauž pārliecību, ka šie pasākumi būtu solis uz priekšu, lai samazinātu atšķirības starp pašvaldībām un nodrošinātu taisnīgu finansiālo līdzsvaru visā valstī.

Pilns vēstules teksts pieejams šeit.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!