Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdе Pašvaldības ziņas

961

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 25.janvārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.497 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2021.gada 8. jūlija lēmumā Nr.424 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”.

 

3.

Par atbalstu Mākslu izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” projektam.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

4.

Par tūrisma piedāvājumu apstiprināšanu.

 

5.

Par atbalstu projektam “Ilgtspējīga pārrobežu sadarbība ziemas tūrisma attīstībai”.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Valērijs Kononovs

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. lēmumā Nr.83.

 

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.145.

 

9.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Malu ielā 11, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

10.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

11.

Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 44 pārdošanu.

 

12.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums

 

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000250414, Čiekuru ielas 15 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000015818, Krāslavas ielas 42/44 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360022, Daugavas ielas 73 rajonā, pārdošanu.

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums Ormaņu ielas 7 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000082417, Vidzemes ielas 92 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000140815, Transporta ielas 25 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr.897 “Par nekustamo īpašumu: Minskas ielā 1, Minskas ielā 1A, Minskas ielā 5, Minskas ielā 7, Piekrastes ielā 17 un Arendoles ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”.

 

20.

Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

21.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.56 nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 85, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 nodošanu atsavināšanai.

 

23.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 nodošanu atsavināšanai.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!