Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

2637

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 28.septembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes2023. gada 17. augusta lēmumā Nr. 475.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 17. augusta lēmumā Nr. 476.

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2022.gada 29.decembra lēmumā Nr.892 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”.

 

4.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

 

5.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi.

Pielikums

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu pašvaldības budžeta programmās.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

7.

Par atļauju SIA “Refonda” veikt atkritumu apsaimniekošanu Motoru ielā 2a, Daugavpilī.

 

8.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

9.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrādī.

 

10.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

 

11.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

12.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

13.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

14.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums

 

15.

 

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022. lēmumā Nr.613 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.12.2022. lēmumā Nr.867 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

17.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.809 „Par dzīvokļu īpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

18.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 pārdošanu

 

19.

Par dzīvojamās mājas Nometņu ielā 66, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 pārdošanu.

 

20.

Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.60 pārdošanu.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Staru ielā 30/32, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!