Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde Pašvaldības ziņas

1719

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 9.februārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādei.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

3.

Par Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot tās Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādei un Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu.

 

4.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

5.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

 

6.

Par dalības maksu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu organizētajos sporta pasākumos.

 

7.

Par bērnu un jauniešu sporta nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu.

Pielikums

 

 

8. 

 

Par finansējuma piešķiršanu Sporta organizācijām.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

 

9.

Par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” un Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas reorganizāciju.

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsts fonda noteikumi”.

 

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047010, Aizputes ielā 42A, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Valērijs Kononovs

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301005, Dravnieku ielā 146, Daugavpilī, pārdošanu.

 

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301526, Jasmīnu ielā 7, Daugavpilī, pārdošanu.

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320607, Medus ielā 6, Daugavpilī, pārdošanu.

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390326, Meža ielā 24A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000190129, Rasas ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313010, Salviju ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu.

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380724, Spīdolas ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000013115, Teātra ielā 26A, Daugavpilī, pārdošanu.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101446, Balvu ielā 1C k-8 - 366, Daugavpilī, pārdošanu.

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101468, Balvu ielā 1C k-9 - 380, Daugavpilī, pārdošanu.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102678, Balvu ielā 1C k-28 - 869, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061638, Bauskas ielā 114 k-2 - 53, Daugavpilī, pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283849, Butļerova ielā 1 k-1 - 328, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000250013, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000392817, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000340020, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

28.

Par zemes vienības Vidzemes ielā 80, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

29.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova

30.

Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs Mihails Lavrenovs

31.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 nodošanu atsavināšanai.

 

32.

Par nekustamā īpašuma  Kūdras ielā 9, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

33.

Par nekustamā īpašuma  Ostrovska ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

34.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

35.

Par zemes vienības Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

36.

Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 17, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

37.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 010 0723, 0500 010 0725 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu  0500 010 0720, Daugavpilī, apvienošanu.

 

38.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 036 0225, Daugavpilī, sadali.

 

39.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.810 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.88 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Jānis Lāčplēsis

40.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.811 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

41.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.812 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14 izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

42.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.809 „Par dzīvokļu īpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

 

43.

Par pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” nolikuma grozījumiem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Prelatovs

44.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikuma grozījumiem.

 

45.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 10.septembra noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Ivars Šķinčs

46.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.7 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta programmas „Augstāko sasniegumu un jauno perspektīvo sportistu atbalsts”.

 

47.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2021.gada 14.oktobra noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.

 

48.

Par grozījumiem 2022.gada 10.februārī apstiprinātajā kārtībā „Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanas kārtība”.

 

49.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” nolikumā.

 

50.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” nolikumā.

 

51.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” nolikumā.

 

52.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumā.

 

Lēmumu projekti

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!