Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils un Madonas pašvaldības pabeigušas vērienīga pārrobežu projekta īstenošanu Pašvaldības ziņas

1079

Noslēdzoties pārrobežu sadarbības programmas projektam, 24. augustā Daugavpili apmeklēja sadarbības partneri no Madonas novada pašvaldības, lai dalītos pieredzē un iepazītos ar projekta rezultātu – restaurēto Daugavpils cietokšņa pulverpagrabu, kas nu jau pazīstams kā Pētera Martinsona māja, kurā skatāma vērienīga Daugavpils Marka Rotko mākslas centra laikmetīgās keramikas kolekcija.

Projekts “Mantojums” tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gada ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

“Mēs vairāk nekā 3 gadus īstenojām Pārrobežu programmas projektu kopā ar sadarbības partneriem no Cesvaines novada, gan Valsts nekustamo īpašumu aģentūru,” stāsta Daugavpils pilsētas pašvaldības vecākais eksperts projektu jautājumos Artjoms Mahļins, “mūsu mērķis bija caur kultūras mantojuma objektu uzlabošanu, labiekārtošanu un restaurāciju piesaistīt lielāku tūristu skaitu un aktivizēt tūristu plūsmu mūsu pārrobežu reģionā. Daugavpilī mēs esam restaurējuši 7. bastiona pulverpagrabu, kurā nu jau ir iekārtota P. Martinsona māja. Ir labiekārtota piegulošā teritorija, kurā arī ir jauns bērnu rotaļu laukums. To jau var izmantot brīvi. Bet arī bez tā ir daži sīkumi, dažas aktivitātes, piemēram, koka suvenīru ratu ražošana priekš amatniekiem, jaunas tūrisma brošūras izveide par Daugavpils cietoksni un pārrobežu tūrisma maršrutu.”

Projekta ietvaros īstenotas vairākas aktivitātes – Daugavpilī atjaunots un izstāžu zāles vajadzībām pielāgots kādreizējais pulverpagrabs un labiekārtota tā piegulošā teritorija, 2019. gadā līdzfinansēts vēstures rekonstrukcijas festivāls “Dinaburg 1812”, kā arī izveidoti jauni tūrisma materiāli. Savukārt, sadarbības partneri Madonas novadā atjaunoja Cesvaines pili, izbūvējot jaunu apkures sistēmu, restaurējot logus un grīdas segumu, kā arī izbūvējot pacēlāju, lai pils apskate būtu iespējama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Turpina Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Iveta Raimo: “Cesvaine vēl toreiz atradās mūsu Cesvaines novadā, tagad jau mēs esam Madonas novads. Cesvaines pils viennozīmīgi ir lielākā pērle mūsu teritorijā. Tāpēc arī šī projekta ietvaros mums bija ļoti lieli finansiālie ieguvumi no šī projekta – mēs arī varējām sakārtot pili. Galvenais, ko mēs izdarījām bija sakārtotas komunikācijas, jo pilī nekad nav bijusi apkure. 2002. gadā pēc ugunsgrēka arī krāšņu apkure bija ļoti ierobežota. Tāpēc viens no lielākajiem ieguvumiem, kas mums ir, mēs ierīkojām centrālo apkuri. Tā ka šobrīd arī tūristi var iegriezties pilī jebkurā sezonā un pilī vienmēr ir silti un mājīgi. Mums tas bija ļoti nozīmīgs ieguvums. Un, ja ir kāda pašvaldība, kas uzņemas šo vadītāja lomu, tad, protams, liels paldies Daugavpilij un paldies Artjomam, kas to uzņēmās un palīdzēja. Viennozīmīgi mūsu šī vairāku gadu sadarbība vainagojusies ar tiešu kontaktēšanos, ne vien telefoniski. Bija iespēja piedalīties arī P. Martinsona mājas atklāšanā, kas bija ļoti interesants pasākum, arī ar visu to vēsturisko, kas man, protams, nebija tik daudz zināms. Un arī šī ekspozīcija – viennozīmīgi es domāju, ka te var atgriezties vēl un vēl, te ir ko redzēt. Arī tajā pašā laikā Rotko centrā ir iespēja ielūkoties. Noteikti es te vedīšu draugus, kolēģus, partnerus.”

Pateicoties šim Pārrobežu sadarbības programmas projektam Daugavpils pilsētas pašvaldībai un Madonas novada pašvaldībai ir izdevies ne tikai atjaunot un labiekārtot kultūrvēsturiskos objektus, bet arī dot nozīmīgu pienesumu tūrisma nozares izaugsmei pārrobežu reģionā.


Sižetu sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!