Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Pašvaldības ziņas

1022

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 11.augustā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par saistošo noteikumu „Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

2.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”.

 

 

3.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr.497 ”Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

 

4.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Līga Bebriša

5.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.609 „Par galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens””.

SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle Jeļena Lapinska

6.

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

7.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājas vietniece Inese Saveļjeva

8.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr.497 ”Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

 

9.

Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.99 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Priedīte”” maksas pakalpojumu cenrādi”

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Priedīte” vadītāja Elita Kuzmina

10.

Par atbalstu projektam „Daugavpils cietokšņa 8.bastiona labā flanga kazemātu jumta atjaunošanas būvprojekta izstrāde”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

11.

Par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām (pielikumi)

 

12.

Par atbalstu projekta „Daugavpils Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana” īstenošanai un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

13.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32F, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

14.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 38, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

15.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 41, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

16.

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20, Daugavpilī, bez atlīdzības nodošanu valsts īpašumā.

 

17.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmuma Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

18.

Par grozījumiem  Daugavpils domes 2021.gada 11.februāra lēmumā Nr.81 un 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.183.

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!