Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

1211

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1  2022. gada 16. septembrī, plkst. 9.15,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr. p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 12.08.2021.lēmumā Nr.499 ”Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 25.03.2021.lēmumā Nr.171 „Par atbalstu projektam „Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā””.

AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja Dagnija Briška-Nikolajeva

2.

Par atļauju slēgt līgumu projekta Nr.4.5.1.1/20/I/001 ietvaros.