Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

982

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 23.augustā, plkst.9.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Ūdens ielas pārbūve posmā no Baznīcas ielas līdz Ūdens ielai 43” īstenošanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

2.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Atbalsts nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajām ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām, kas tika izbūvētas ES KF projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” un ES KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros” īstenošanai.

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

4.

Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!