Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

1240

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 17.augustā, plkst.15.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2022.gada 16.maija lēmumā Nr.314.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

2.

Par galvojumu pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

3.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.

 

4.

Par ieguldījumu pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!