Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Pašvaldības ziņas

504

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 5.oktobrī, plkst.11.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

   1.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.5.1.0/18/I/002 “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece