Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde (audio) Domes ziņas

359
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas ārkartas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 18.maijā, plkst.14.00 un izsludina šādu darba kārtību (audio):

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

 Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

2.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos NR.31 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā”