Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

318
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi 2020. gada 30. janvārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” uzturēšanas izmaksām

 

Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

2.

Par Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja atbrīvošanu no ieņemamā amata

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste Anna Kokina

 

3.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283759, Butļerova iela 1 k-8 – 194, Daugavpils, pārdošanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311328, 1.Kumelīšu iela 13, Daugavpils, pārdošanu

 

 

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301007, Dravnieku iela 148, Daugavpils, pārdošanu

 

 

6.

Par zemes gabala Randenes ielā 2A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

 

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8206, Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļas nomas tiesību izsoli

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 5-24, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome”

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība”

 

10.

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu

 

11.

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai

 

 

12.

Par kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

13.

Par kārtību, kādā Daugavpils pilsētas domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu pašvaldības struktūrvienību viedokli par izstrādāto vidējā termiņa darbības stratēģiju