Šobrīd Daugavpilī

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju ievēlēts Andrejs Elksniņš Domes ziņas

1411

1.jūlijā notika Daugavpils pilsētas domes pirmā sēde jaunā sastāvā. Dienas kartībā bija iekļauti jautājumi par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku ievēlēšanu, kā arī grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”, kas nosaka izmaiņas domes komiteju un priekšsēdētāja vietnieku skaitliskajā sastāvā.

Darbu uzsāka 15 daugavpiliešu ievēlētie deputāti: Jānis Dukšinskis (Latgales partija, “Latvijas attīstībai”), Pēteris Dzalbe (“Daugavpils novada partija”), Andrejs Elksniņš (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija),  Anatolijs Gržibovskis (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Līvija Jankovska (“Mūsu partija”), Iveta Jukšinska (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Valērijs Kononovs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Nataļja Kožanova (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Mihails Lavrenovs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Jānis Lāčplēsis (Latgales partija, “Latvijas attīstībai”), Igors Prelatovs (“Mūsu partija”), Viktorija Sporāne-Hudojana (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Ivars Šķinčs (“Daugavpils novada partija”), Mečislavs Truskovskis (“Mūsu partija”), Aleksejs Vasiļjevs (“Latvijas Krievu savienība”).

Deputāti no sava vidus ievēlēja Domes priekšsēdētāju un viņa vietniekus.

Domes priekšsēdētāja amatā ar balsu vairākumu ievēlēts Andrejs Elksniņš. Saskaņā ar deputātu lēmumu, domes priekšsēdētāja vietnieku skaits tika samazināts no trim līdz diviem.  Par pirmo vietnieku ievēlēts Aleksejs Vasiļjevs, par vietnieku – Valērijs Kononovs .

Samazinājās arī Domes komiteju un to locekļu skaits. Turpmāk domē septiņu komiteju vietā darbosies piecas: Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Sociālo jautājumu komiteja, Īpašumu un mājokļu komiteja, Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

GALERIJA