Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa informē Domes ziņas

321
Daugavpils pilsētas bāriņtiesa informē

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa sniedz konsultācijas un juridisku palīdzību Daugavpils pašvaldības iedzīvotajiem gadījumos, kad AS “PNB banka” savulaik noformētās pilnvaras uz doto brīdi nav iespējams izdot, vēršoties pie zvērināta notāra, sakarā ar pilnvardevēja veselības stāvokli.

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa informē, ka šajos gadījumos tiesa var nodibināt pagaidu aizgādnību bez rīcībspējas ierobežošanas, un aizgādnim būs jārīkojas personas interesēs.

Tie ir gadījumi, kad ir vajadzīga steidzama palīdzība, lai personas vietā varētu rīkoties kāds cits (pensijas, pabalstu saņemšana, u.c.).

Pagaidu aizgādni ieceļ bāriņtiesa. Daugavpils pilsētas bāriņtiesas tālrunis uzziņām: 65476791, 65476792.