Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pieņems bāzes budžetu pirms valsts budžeta apstiprināšanas Domes ziņas

333
Daugavpils pieņems bāzes budžetu pirms valsts budžeta apstiprināšanas

Šodien, 7.februārī, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē skatīs jautājumu par pašvaldības bāzes budžetu 2019.gadam. Tā kā valdības izveides dēļ valsts budžeta pieņemšana aizkavējas līdz aprīlim, pašvaldības stabila darba nodrošināšanai Daugavpils pilsētas domes deputātiem piedāvāts apstiprināt bāzes budžetu.

Kavēšanās valsts budžeta pieņemšanā negatīvi ietekmē pašvaldības budžetu sastādīšanu visā valstī. Īpaši tas skar ar investīciju un pilsētas attīstību saistīto izdevumu plānošanu.

Tradicionāli lielāko pilsētas budžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). 2019. gada budžeta projektā šis rādītājs, salīdzinot ar 2018.gadu, ir samazinājies no 40,5 līdz 39,6 miljoniem euro. Prognozējamie nekustamā īpašuma nodokļa ienākumi arī ir daudz zemāki, nekā pērn. Neskatoties uz to, aprēķini rāda, ka  prognozējamie budžeta kopējie ieņēmumi sastādīs ap 96,8 miljoniem euro, kas ir par 2,4 miljoniem euro jeb 2,5% vairāk, nekā 2018. gadā. Tas saistīts ar dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas šajā gadā pieauga no 17 līdz 21 miljonam euro.

Pašlaik Daugavpils pilsētas pašvaldības kopējais plānotais budžets ir 124 850 536 euro. Pašvaldības galveno finanšu dokumentu apstiprinās kārtējā domes sēdē. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas pašvaldības budžets var tikt grozīts.