Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS TIEK PĀRCELTA DARBDIENA (Precizēts) Domes ziņas

476
DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS TIEK PĀRCELTA DARBDIENA (Precizēts)

Daugavpils domes izpilddirektors Igors Aleksejevs ir izdevis rīkojumu pārcelt Domes darbdienu no pirmdienas, 30. decembra uz sestdienu, 28. decembri.

Rīkojums ir sagatavots, ņemot vērā to, ka Darba likums atļauj pārcelt darba dienu, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku.

Pārcelt darba dienu tika ieteikts visām Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm, kurās noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai.

Ņemot vērā rīkojumu, darba dienu ir pārcēlušas visas pašvaldības budžeta iestādes, tajā skaitā lielākā daļā pilsētas skolu un bērnu dārzu. Darbdiena netiek pārcelta Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Krievu vidusskolā- licejā, kur mācību process notiks 30. decembrī. 30. decembrī strādās arī 4. speciālā pirmskolas iestāde un 7. pirmskolas izglītības iestāde, 5. pirmskolas izglītības iestāde un 12. pirmskolas izglītības iestāde. Pirms lēmuma pieņemšanas par darbdienas pārcelšanu, visos bērnudārzos tika veikta vecāku aptauja.

Rīkojums neskar Daugavpils pašvaldības privāto sektoru, kur darba laiku, saskaņā ar Darba likumu, nosaka darba devējs.

Rīkojums