Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pašvaldība lauž līgumu ar biedrību „Futbola centrs Daugavpils” Pašvaldības ziņas

890
Daugavpils pašvaldība lauž līgumu ar biedrību „Futbola centrs Daugavpils”

26. augustā Daugavpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par sadarbības pārtraukšanu un līguma laušanu ar biedrību „Futbola centrs Daugavpils” (turpmāk - Biedrība).

Biedrība vairāku gadu garumā nepildīja vairākus tajā atrunātos pienākumus: līdz šai dienai ar „Daugavpils futbola skolu” netika noslēgta vienošanās par futbolistu pārreģistrēšanu no Biedrības uz skolu, netika izpildīts arī Biedrības pienākums saņemtos finanšu līdzekļus par futbolistu sagatavošanas kompensāciju un spēlētāju pārejām novirzīt tiešā veidā Skolai.

Līdz šai dienai tā arī netika noslēgts neviens ziedojuma līgums Daugavpils jaunatnes futbola attīstībai, līdz ar ko Biedrība neizpildīja līgumā atrunātās finansiālās saistības. Noslēgtais līgums neatbilst arī Latvijas Futbola Federācijas 20.01.2020. valdes sēdē apstiprinātā „Latvijas Futbola Federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikuma 2021.-2024.” 8.2.6. apakšpunkta, kas nosaka līguma darbības nosacījumus, prasībām.

Līgums par sadarbību futbola akadēmijas izveidē starp Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils futbola skola” un biedrību „Futbola centrs Daugavpils” bija noslēgts 2019.gada 2.aprīlī.

Plānots, ka Daugavpils Futbola skola jau septembrī pastāvīgi uzsāks akreditēšanas procedūru Latvijas Futbola Federācijā, lai iegūtu akadēmijas statusu, kā to jau ir izdarījušas Rīgas un Liepājas futbola skolas. Līguma izbeigšana nekādā veidā neietekmēs treniņu procesa norisi: Daugavpils Futbola skola turpinās strādāt ierastajā režīmā, bērni turpinās piedalīties sacensībās un treniņos.

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa sadarbībā ar Juridisko departamentu