DAUGAVPILĪ TURPINA ĪSTENOT SAKRĀLĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANAS PROGRAMMU Pašvaldības ziņas

871
DAUGAVPILĪ TURPINA ĪSTENOT SAKRĀLĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANAS PROGRAMMU

18. maijā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu Daugavpils reliģiskajām draudzēm, kuras, tāpat kā iepriekš, arī šogad varēja pretendēt uz pašvaldības atbalstu sakrālo vērtību izpētei, konservācijai, restaurācijai un citiem darbiem. Kopumā bija saņemti 10 pieteikumi, nolemts atbalstīt 9 no tiem, piešķirot projektu īstenošanai 43 575,36 eiro.

Līdzfinansējuma apmērs ir līdz 75% no kopējās summas, bet ne vairāk kā 5 000 eiro. Baznīcu draudzes aktīvi izmanto iespēju saņemt pašvaldības atbalstu, kas ļauj iegūt līdzfinansējumu ne vien  baznīcu vizuālā tēla uzlabošanai, bet arī iekšējo elementu atjaunošanai un uzstādīšanai.

Šogad pieteicēju aktivitāte bija īpaši liela un pieteiktie darbi, komisijas ieskatā, bija aktuāli un neatliekami. Izvērtēšanas rezultātā piešķirt finansējumu bija nolemts šādiem projektiem:

  • Daugavpils Grīvas Romas katoļu draudzei – ambona un divu konfesionālu (biktskrēslu) restaurācijai 4687.20 eiro;
  • Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzei – labās puses flīģeļa logu nomaiņai 5 000 eiro;
  • Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo draudzei – ikonas „Dievmātes aizmigšana” konservācijai un restaurācijai 4921.55 eiro;
  • Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzei – dievnama galvenās fasādes atikas restaurācijai 4968.13 eiro;
  • Daugavpils (Jaunbūves) 1. vecticībnieku draudzei – Liturģiskā procesa nodrošināšanas aprīkojuma vietas ierīkošanai 5 000 eiro;
  • Daugavpils Nīderkūnu vecticībnieku draudzei – ikonas „Jānis Kristītājs” konservācijai un restaurācijai 5 000 eiro;
  • Daugavpils Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudzei dievnama fasāžu atjaunošanas darbiem – 4868.13 eiro;
  • Daugavpils Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei dievnama zvanu torņa balstu un zvana platformas koka nožogojuma tīrīšanai un krāsošanai – 4689.67 eiro;
  • Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskai draudzei dievnama ērģeļu balkona nostiprināšanas priekšizpētei – 4501.20 eiro.

Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma Daugavpilī darbojas jau sesto gadu. Šajā laikā kopumā atbalstīti 42 projekti.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!