Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde Domes ziņas

98
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2020.gada 19.MARTĀ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

 Darba kārtība

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 29.12.2017. lēmumā Nr.731

par atbalstu projektam „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”

 

Ziņo:

Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja

2.

Par saistošo noteikumu “Prioritāro bezdarbnieku atlases kārtība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos Daugavpils pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu

 

Ziņo:

Inga Limbēna, Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja