Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde Domes ziņas

116
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2019.gada 7.NOVEMRĪ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

Darba kārtība

1.

Par līdzekļu ieplānošanu būvprojektēšanas darbiem jaunas ēkas būvniecībai Spaļu ielā 4, Daugavpilī

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā

Nr.159 “Par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu pašvaldībā”

 

 

Ziņo:

D.Krīviņa, Domes Attīstības departamenta vadītāja