Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde Domes ziņas

83
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2019.gada 23.MAIJĀ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

Darba kārtība

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 26.oktobra lēmumā Nr.597 „Par atbalstu projektam”

Ziņo:

Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja

 

2. Par priekšlikumiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai

Ziņo:

Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs