Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” ietvaros. Domes ziņas

263
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” ietvaros.

Saskaņā ar 24.04.2020. parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, turpinās projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” īstenošana.

Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi būvobjektā “Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  Nr. 0500 008 3201 līdz Mazajai Viļņas ielai un Mazās Viļņas ielas pārbūve no Mazās Šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī”. Būvdarbus, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu procedūras DPD 2019/98 rezultātiem, veic SIA “Ceļi un tilti”. Būvuzraudzību, pamatojoties uz Domes veiktās iepirkumu procedūras DPD 2019/124 rezultātiem, veic SIA ”Road Lat”. Autoruzraudzību, pamatojoties uz Domes iepirkumu procedūras DPD 2018/41 “B” daļas  rezultātiem, veic SIA “REM PRO”. Būvdarbu izpildes laiks, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, ir 2021.gada februāris.

Būvniecības procesa foto fiksācija objektos:

1.Tika uzstādīts informatīvais stends.

 

2.Būvobjektā notiek asfalta frēzēšana.

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto  investīciju piesaistei, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba  vietu radīšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 1 337 958.37 EUR no tiem:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% jeb 1 126 862.30  EUR
  • Valsts budžeta dotācija 4.5% jeb 59 657.42 EUR
  • Daugavpils pašvaldības finansējums 10.5% jeb 139 200.64 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2020. gada aprīļa līdz 2021. gada decembrim.

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa