Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtējās situācijas laikā procentus par kavētajiem komunālajiem maksājumiem neaprēķinās Pašvaldības ziņas

469
Ārkārtējās situācijas laikā procentus par kavētajiem komunālajiem maksājumiem neaprēķinās

Ņemot vērā to, ka ar Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojumu Nr.720 visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija un ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu klātienē, pašvaldības kapitālsabiedrībām uzdots neaprēķināt līgumsodus vai nokavējuma procentus par sniegtajiem pakalpojumiem laika posmā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Šāds lēmums pieņemts Daugavpils pilsētas domes sēdē 21.oktobrī.

Domes lēmumā atrunāts, ka tas attiecas tikai uz tādiem maksājuma nokavējuma gadījumiem, kas radušies ārkārtējās situācijas laikā.

Sakarā ar valdības noteiktajām stingrajām prasībām attiecībā uz iedzīvotāju apkalpošanas organizēšanu, pašvaldības struktūrvienības iedzīvotāju apkalpošanu klātienē veic tikai ar iepriekšēju pierakstu.

 

PAS “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”

 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” informē, ka šāda kārtība uzņēmumā saglabāsies līdz brīdim, kamēr neuzlabosies epidemioloģiskā situācija valstī.

Pieraksts tiek veikt pa telefona numuriem (abonentu nodaļa, kase)  – 654 07547; 654 07548; 654 07549 pirmdienās no 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 – 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 16:00.

Lūgums ierasties tieši Jums noteiktā laikā. Lai ievērotu sociālās distancēšanās prasības, apmeklētāju ielaišana ēkā notiek stingri pēc pieraksta, jo pieņemšanas laika uzgaidīšana notiek ārpus telpām.

SIA “DDzKSU”

Saskaņā ar LR MK pieņemto lēmumu par īpaši stingru ierobežojumu ieviešanu (jeb stingrā "lokdauna" izsludināšanu), notikušas izmaiņas arī SIA „DDzKSU” darba organizēšanas un klientu apkalpošanas kārtībā.

Līdz 15.11.2021 kases un Abonentu nodaļas klientu apkalpošana tiks veikta tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni: 654-07287.

Līdz 11.01.2022:

-  pa dzīvokļiem nestaigās kontrolieri;

-  dzīvokļos neveiks darbus santehniķi, elektriķi, būvnieki;

-  netiks veikta ūdens skaitītāju nomaiņa un verifikācija;

-  nenotiks īpašnieku sapulces.

DDzKSU vērš uzmanību, ka:

 • avārijas gadījumos arī turpmāk tiks veikta māju un māju komunikāciju apsekošana;
 • avārijas dienests turpinās strādāt diennakts režīmā un avārijas situācijas gadījumā varēs darboties arī dzīvokļos, tālr.: 654-76100, 27013911;
 • ārkārtējās situācijas laikāskaitītāju atkārtotās verificēšanas nodrošināšanas termiņš tiek pagarināts;
 • sapulces vietā var veikt īpašnieku aptauju, aptaujas lapas tiks ievietotas pastkastītēs;
 • skaitītāju rādījumus pieņems noteiktā kārtībā mans.ddzksu sistēmā, mobilajā lietotnē, kā arī iemetot specialajā kastītē papīra formāta kvīti no DDzKSU rēķina.

Saziņas iespējas ar SIA “DDzKSU” nodaļām:

 • Abonentu daļa: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288, 654-07267;
 • Parādu piedzinējs: 654-34987;
 • Ražošanas tehniskās nodaļa – tālr. 654-07272, 65407273.
 • Siltumenerģētikas tehniķi (siltummezglu darbu jautājumos) – tālr. 654-34979;
 • NAI (Imantas iela 35a) – tālr. 654-25441; 654-25130;
 • NAI (Inženieru iela 2a) – tālr. 654-44031; 654-42702;
 • NAI (Kauņas iela 7) – tālr. 654-37044; 65431939.

Saziņai ar iestādi var izmantot elektronisko vidi, nosūtot e-pastu uz SIA “DDzKSU” vienoto e-pasta adresi pasts@ddzksu.lv.

Rēķinus var apmaksāt arī internetbankā, banku filiālēs, Maxima un Mego veikalos.

SIA „DDzKSU” klientiem ir iespēja apmaksāt rēķinus līdz 2022.gada 11.jānvarim bez nokavējuma procentiem. Nokavējuma procenti netiks aprēķināti tām fiziskām personām, kurām uz 01.10.2021. nav parādu.

SIA “DAUGAVPILS ŪDENS”

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka līdz 15.novembrim (vai līdz valdības īpašiem paziņojumiem) klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība) tiks slēgta. Uzņēmums atvainojas  klientiem, kuri jau veica iepriekšēju pierakstu Klientu apkalpošanas centra  apmeklējumam vai maksājumu veikšanai uzņēmuma kasē.

Šajā periodā dažāda veida iesniegumi vai pieteikumi pakalpojumu saņemšanai ir iesniedzami:

 • elektroniski (nosūtot aizpildītu un parakstītu ar drošu e-parakstu dokumentu uz kontakti@daugavpils.udens.lv;
 • nosūtot pa pastu (SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3,Daugavpils, Latvija, LV 5401);
 • ievietojot dokumentus pastkastītē SIA “Daugavpils ūdens” caurlaides punktā Ūdensvada ielā 3 (pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā).

Aicinām arī izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti:

 • Klientu apkalpošanas centrs (ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, lietošanas un apmaksas noteikumi; Informācija par līgumu noslēgšanas kārtību; pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtība pieslēgšanai ū/l tīkliem; decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija utt. - tālr.654 21568, 654 24761, 62103020 nodala@daugavpils.udens.lv;
 • Tehniskā nodaļa (tehnisko noteikumu izsniegšana un konsultācijas pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem) – tālr.654 22552, 654 47818 kontakti@daugavpils.udens.lv;
 • Dežurējošais dispečers (operatīva informācija par remontdarbiem un avārijas situācijām ielu ūdensvada un kanalizācijas tīklos)  – tālr.654 24251 vai m.t. 20229913;
 • Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija (dzeramā ūdens, virzemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to testēšana akreditētā  laboratorijā)  – tālr. 654 07523, labor@daugavpils.udens.lv;
 • Lietvedības sekretāre - tālr. 654 44565, kontakti@daugavpils.udens.lv
 • Ūdensmērītāju grupa (informācija par ūdensmērītāju uzstādīšanu, ekspluatāciju un verificēšanas termiņiem) – 654 23961;

Gadījumos, ja šajā periodā objektīvu  iemeslu dēļ no kādiem uzņēmuma klientiem  netiks saņemti maksājumi par sniegtiem pakalpojumiem, līdz ĀS beigām par tiem netiks aprēķināti maksājumu nokavējuma procenti.

Visa aktuālā informācija un iesniegumu veidlapas ir pieejamas www.daugavpils.udens.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

Līdz gada beigām nokavējuma procenti netiks aprēķināti arī par 2021.taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumiem. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda (no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu) netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

Gadījumā, ja jums ir kavēti maksājumi par iepriekšējiem periodiem, precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi var, sazinoties ar nekustamā īpašuma nodokļa speciālistiem pa tālruņiem: 654-04369, 654-04390, 654-04363, 654-04386, 654-04379, 65422304, 65404323.

Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams:

 • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā lve-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” un portālā www.epakalpojumi.lv,izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas;
 • bankās un internetbankās kādā no Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, banku kontiem:
 • AS "Citadele banka", konta Nr.LV17PARX0000850062000;
 • AS "SEB banka", konta Nr.LV10UNLA0005011130526;
 • AS "SWEDBANK", konta Nr.LV69HABA0001402041250;
 • Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV47RIKO0002011004423.

Maksājuma mērķī precīzi jānorāda maksāšanas paziņojuma numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par zemi un par ēkām, vai īpašuma adrese un kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

 • veikalu tīklā “Maxima” ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalu tīklā “Maxima”, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalā, komisijas maksa ir 0,50 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa