Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

537
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 7.decembrī plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr.375 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi”.

Ziņotājs –  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!