Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

174
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 13.janvārī, plkst.13.10, un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1.Par īpašuma Šaurā ielā 26, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” grāmatvedības uzskaitē.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte