Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

1202

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 16.maijā, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu pašvaldības budžeta programmai “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Līga Bebriša

2.

Par atbalstu pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” projekta “Fosīlā kurināmā aizstāšana Daugavpilī” realizācijai.

AS “Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis Aleksandrs Karpenko