Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde Domes ziņas

246
Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde

 Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 22.oktobrī plkst. 11.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

  1. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

  1. Par projektā “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī” piegādāto iekārtu uzglabāšanas faktiskiem un tiesiskiem apstākļiem SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” teritorijā.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts Andrejs Elksniņš

  1. Informatīvais ziņojums “Par atļauju veikt tirgus cenu izpēti Daugavpils pilsētas pašvaldības sanitārās tīrības uzturēšanas pakalpojumiem 2021. – 2024. gadiem”.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vides inženieris Kaspars Laizāns