Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

361
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 10.novembrī, plkst.13.30, unizsludina šādu darba kārtību: 

1.

Par apropriācijas pārdali  Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

 

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”  pamatbudžeta apakšprogrammai „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”.

 

 

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” direktore I.Kokina

 

 

3.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja p.i. A.Romanovskis