Šobrīd Daugavpilī

ĀRKĀRTAS IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE 2020.gada 23.janvārī, plkst.11.00 Domes ziņas

480
ĀRKĀRTAS IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE 2020.gada 23.janvārī, plkst.11.00

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 23.janvārī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

1.

Par N.Kožanovas iecelšanu pašvaldības iestādes “ Krievu kultūras centrs” vadītāja amatā.

Daugavpils pilsētas domes personāla speciāliste A.Kokina