Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

156
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasaucārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 13.maijā, plkst.13.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

 Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi, apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “ Izdevumi neparedzētiem gadījumiem.

 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

2.

 Par mazā mēroga partnerības projekta “Small-scale partnership – big step forward” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas "Erasmus+"" 2. pamatdarbības "Partnerības sadarbībai" 2021.gada 1. projektu pieteikumu konkursam.

 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

3.

 

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors N.Čemodanovs

 

4.

 Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

Profesionlas ievirzes sporta izglītības iestdes  “Daugavpils Futbola skola” direktora vietnieka p.i. N.Mackevičs

 

5.

 Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes   “Daugavpils Ledus sporta skola” direktore K.Alžāne

 

6.

 Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” direktore I.Kokina