Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

175
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 3.martā, plkst.12.30, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” virzību saistībā ar Daugavpils Universitātes statusu.

 

Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina