Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (AUDIO) Domes ziņas

353
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (AUDIO)

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 19.maijā, plkst.11.00 Videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

AUDIO

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par līdzekļu piešķiršanu Latgales Centrālās bibliotēkas darbinieku apbalvošanai un apropriācijas pārdali.

Daugavpils pilsētas domes deputāts V.Kononovs