Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

196
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi2020.gada 16.janvārī, plkst.10.30 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras nometņu nolikuma apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

2.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu.