Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

342
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2022.gada 16.septembrī, plkst. 09.00 

Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

 

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 12.08.2021.lēmumā Nr.499 ”Par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 25.03.2021.lēmumā Nr.171 „Par atbalstu projektam „Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā””

2.

Par atļauju slēgt līgumu projekta Nr.4.5.1.1/20/I/001 ietvaros

 

Ziņotājs – AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška-Nikolajeva