Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

122
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 29.aprīlī, plkst.13.30 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2020.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

 

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pašvaldības budžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece