Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

361
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2019.gada 14.novembrī, plkst.13.30 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/18//I/004 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

2.

Par garāžas ēkas Daugavpilī, Varšavas ielā 45B nojaukšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 

 

3.

Par apropriācijas pārdali pamatbudžeta apakšprogrammā „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

4.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva