Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

386
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2019.gada 16.maijā, plkst.13.50 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par nekustamā īpašuma Komandanta ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Fresh juice”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs

 

 

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders