Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

322
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2019.gada 25.aprīlī, plkst.13.40 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par Daugavpils pilsētas domes 2018.gada pārskata apstiprināšanu

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības

galvenā grāmatvede E.Ugarinko