Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

1346

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 16.jūnijā, plkst.15.30, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ieguldījumu prioritātes „Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma „Izglītības iestāžu digitalizācija” projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projekta īstenošanā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.594 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu”.

 

3.

Par Daugavpils 3.vidusskolas direktoru.

 

4.

Par Daugavpils 9.vidusskolas direktoru.

 

5.

Par Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

6.

Par Daugavpils 13.vidusskolas direktoru.

 

7.

Par Daugavpils 15.vidusskolas direktoru.

 

8.

Par Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

9.

Par Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

10.

Par Daugavpils 10.vidusskolas direktoru.

 

11.

Par Daugavpils 12.vidusskolas direktoru.

 

12.

Par Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

13.

Par Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

14.

Par Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

15.

Par Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

16.

Par Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

17.

Par Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

 

18.

Par Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

19.

Par Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

20.

Par Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.

 

21.

Par Daugavpils 16.vidusskolas direktoru.

 

22.

Par Daugavpils 17.vidusskolas direktoru