Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

506

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 18.jūnijā, plkst.9.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

2.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

3.

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Komunālās saimniecības pārvaldei.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvaldes” vadītājs Aivars Pudāns

4.

Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta Nr.4.2.2.0/20/I/006 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Vienības ielā 30, Daugavpilī” īstenošanai.

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edite Upeniece

5.

Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domei.

 

 

6.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmai „Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija”.

Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anna Kokina

7.

Par kustamās mantas atsavināšanu.

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

8.

Par SIA „Daugavpils lidosta” piederošā nekustamā īpašuma Daugavpilī, Naujenes pagastā, „Lociki”, kadastra Nr.4474 002 0029, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā un neatkarīga eksperta aviācijas jomā atlīdzības noteikšanu.

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas jurists Nikolajs Jefimovs