Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

486

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 18.februārī, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību"

 

Daugavpils pilsētas domes deputāte Helēna Soldatjonoka

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

 

5.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

Sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde

  6.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm, samazinot Komunālās saimniecības pārvaldes apakšprogrammu “Vides objektu investīciju projekti”, apropriācijas samazināšanu dalībā konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, pamatbudžeta programmā ”Iestādes darbības nodrošināšana” un piešķirot līdzekļus vienreizēja pabalsta izmaksai, visām Daugavpils pilētas mājsaimniecībām, izņemot tās, kuras saņem pabalstu no pašvaldības atbilstoši Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.47 no 2017.gada 14.decembrī(prot.Nr.41, 16§).

 

Daugavpils pilsētas domes deputāts Valērijs Kononovs

  7.

Par apropriācijas pārdali pašvaldības budžeta iestādei Komunālās saimniecības pārvalde samazinot apakšprogrammu “Vides objektu investīciju projekti” un novirzot līdzekļus elektroenerģijas izmaksu kompensācijai par skolēniem, kuri mācās attālināti.

Daugavpils pilsētas domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

   8.

Par apropriācijas pārdali pašvaldības budžeta iestāde Komunālās saimniecības pārvalde samazinot apakšprogrammu “Vides objektu investīciju projekti” un   piešķirt līdzekļus COVID-19 izraisīto seku rehabilitācijas programmas finansēšanai.

 

Daugavpils pilsētas domes deputāte Natalja Kožanova

  9.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm, samazinot Komunālās saimniecības pārvaldes apakšprogrammu “Vides objektu investīciju projekti” un piešķirot līdzekļus trešās grupas(kuriem nav trūcīga un maznodrošinātā statusa) invalīdiem bezmaksas braukšanas finansēšanai.

 

Daugavpils pilsētas domes deputāts Valērijs Kononovs

  10.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm, samazinot Komunālās saimniecības pārvaldes apakšprogrammu “Vides objektu investīciju projekti” palielinot apropriāciju nekustamā īpašuma iegādei bijušā sanatorija “Mežciems” teritorijā

Daugavpils pilsētas domes deputāts Mihails Lavrenovs