Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

433
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 18.jūlijā plkst.15.45 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr. p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

2.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils Futbola skola”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

3.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”

 

4.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils”

 

5.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/007 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” īstenošanai

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Līga Bebriša

6.

Par labojumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 30.maija lēmumā Nr.331 „Par finansējuma piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai”.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Daņilova

7.

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata.

Daugavpils pilsētas domes  Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva